Formularz kontaktowy


Kontakt

  • ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań
  • biuro@vcn.pl
  • +48 (61) 622 94 92
  • http://vcn.pl

 

* pole wymagane

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101. poz. 926) oświadczam, że znany jest mi administrator danych oraz jego siedziba. tj. VCN S.C. 60-302 Poznań, ul. Wawerska 13A i przysługujące mi prawo dobrowolnego podania danych i prawo do wglądu w dane oraz prawo do ich poprawiania i usuwania, jak również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez VCN S.C. 60-302 Poznań. ul. Wawerska 13A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz na przesyłanie przez VCN S.C. (adres elektroniczny: biurovcn.pl I i inne adresy w domenie vcn.p1) informacji związanych z działalnością VCN S.C., w szczególności informacji handlowych. w tym ofert. cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204).