Korzyści

efektywne
wykorzystanie czasu
pracowników i wykonawców

VTools to system wspomagający realizację i nadzór w zakresie usług montażu, naprawy, serwisu, instalacji, przeglądów, konserwacji i wszelkich innych procesów.

 

realne
usprawnienie procesu
realizacji zleceń

VTools przyspiesza pracę automatyzując powtarzalne czynności oraz standaryzuje realizację istotnych procesów.

 

terminowa
realizacja prac

 

 

skuteczne wykrywanie
i reagowanie na problemy
w realizacji zleceń

 

 

realne
usprawnienie procesu
realizacji zleceń

VTools jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Działa na każdym systemie i urządzeniu.

 

wzrost potencjału
dzięki technologii

Wdrożenie tej platformy jest szybkie, a koszty utrzymania niskie.

 

VTools działa
na każdym urządzeniu

 

 

 
 
 
 

Nowoczesne Centrum Dowodzenia

System wspomagający realizację i nadzór w zakresie usług montażu, naprawy, serwisu, instalacji, przeglądów, konserwacji i wszelkich procesów

 

 

Interaktywny harmonogram z alarmami 01

Ewidencja przeprowadzonych działań 02

Nadzór nad przebiegiem realizacji 03

Wymiana informacji i pełna kontrola obiegu informacji 04

Raporty i analizy finansowe 05

Tworzenie wieloetapowych zadań 06

Koordynacja realizacji zamówień i zleceń 07

Automatyzacja sprzedaży i rozliczeń 08

Automatyzacja procesów biznesowych 09

Integracja z wybranymi systemami zewnętrznymi 10